Hjernetræning - en oversigt

Denne oversigt skal hjælpe til at vælge apps og computerprogrammer til kognitiv rehabilitering af personer med hjerneskade. Man kan blandt andet få oversigter ud fra kognitive funktioner. Desuden er der oplysninger om fx sprog, platforme (fx Windows, web eller iPad), licenstyper, evidens mv. Der er medtaget apps/programmer, som findes på dansk eller engelsk. Oversigten omfatter ikke støtte til kommunikation eller andre former for kompensering i dagligdagen. Der er medtaget en række apps, som er målrettet kognitiv fitness hos raske, da de ofte omfatter øvelser, som også kan være nyttige i hjerneskaderehabilitering. Oversigten omfatter ikke alle tilgængelige apps, men de som vi har fundet vigtigst at medtage. Følgende engelsksprogede hjerneskaderehabiliterings apps, som vi har kendskab til, er ikke med i denne oversigt: PSSCogRehab og Cogpack. Følgende kognitive fitness app til raske er ikke med: Neuronation.

Det må anbefales, at patienter altid udredes af fagpersoner med logopædisk eller neuropsykologisk specialviden, inden træning igangsættes og, at træningen overvåges og effekt løbende evalueres af fagperson i samarbejde med patienten selv. Det skal understreges, at oversigten indeholder ikke anbefalinger om, hvilke programmer der bør anvendes, men er udarbejdet med det formål, at give et tilgængeligt overblik.

Udviklingen af oversigten er igangsat og finansieret af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet-Glostrup ved ledende neuropsykolog, cand.psych., ph.d. Hysse Forchhammer. Hjemmesiden og dens indhold er udviklet og vedligeholdes af neuropsykolog cand.psych., dr.med. Palle Møller Pedersen, Cognisoft ApS. Database senest opdateret 12. marts, 2016. Hjemmeside senest opdateret 23. november 2016.

OBS: Forfatteren til denne oversigt har udviklet og sælger to systemer på området: Afasi-assistent og Cognisoft-I.

Oversigt over apps og softwaresystemer:
Søgning af relevante apps og programmer ud fra kogntive funktioner:
Avanceret søgning ud fra flere kriterier:

Kontakt vedrørende hjemmesiden: mail@cognisoft.dk